Dotacje na oczka wodne – Program Moja Woda

Warunki klimatyczne stają się coraz trudniejsze, a zasoby wody są z roku na rok mniejsze. Skutkuje to długimi suszami, które przekładają się na całe nasze życie. Pożary, powodzie, małe opady śniegu i brak zasilania gleby wodą z roztopów, to tylko ułamek tego, jak obecnie wygląda klimat w Polsce. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził program Moja Woda, dzięki któremu jest szansa na polepszenie zasobów wodnych.

Dopłata do oczka wodnego – jak dostać do 5 tys. na oczko wodne?

Program Moja Woda zakłada zbieranie wody do zbiorników, w tym oczek wodnych. Ubiegając się o dofinansowanie oczka wodnego należy złożyć formularz wniosku Moja Woda do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyjmowanie tych wniosków odbywa się od 1 lipca 2020. Dotacje na oczka wodne przewidują nie większe niż 80% kosztów kwalifikacyjnych instalacji i nie więcej niż 5 tys. złotych. Budowa oczka wodnego ma zatrzymywać wodę z opadów, odciążając kanalizację i zmniejszając ryzyko podtopień, które często obserwuje się przy intensywnych opadach. 

Oczko wodne w przydomowym ogrodzie

Kto może dostać dotację na budowę oczka wodnego?

Program Moja Woda skierowany jest do osób fizycznych będącymi właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, gdzie znajduje się mieszkalny budynek jednorodzinny. Z programu można skorzystać jednorazowo. W przypadku kilku właścicieli, wniosek Moja Woda składa jeden z właścicieli, mając pisemną zgodę pozostałych właścicieli (pełnomocnictwo). 

Na co można dostać dofinansowanie w ramach programu Moja Woda?

Celem programu Moja Woda jest całoroczne zabezpieczenie zasobów wody na poziomie domków jednorodzinnych. Program ten zakłada zbieranie deszczówki w obrębie danej nieruchomości i przechowywanie jej w celu wykorzystania jej w późniejszym czasie (poza celami higienicznymi i spożywczymi), np. do podlewania roślin, prania itp. 

Program Moja Woda przewiduje pokrycie kosztów zakupów, montażu, budowy i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie i gromadzenie wód opadowych lub roztopowych, które powstaną w terminie od 1 czerwca 2020 do 30 czerwca 2024 roku. Za takie instalacje uważa się:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody
Roślina ozdobna na oczku wodnym

Wniosek Moja Woda

Aby dostać dofinansowanie do oczka wodnego, należy odpowiednio wypełnić wniosek. Poznański wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej zamieścił wniosek Moja Woda wzór, który zawiera instrukcję wypełnienia prawidłowo wniosku. Dopłata do oczka wodnego będzie możliwa, po ukończeniu kilku formalności. Pierwszym krokiem jest założenie konta w portalu beneficjenta na stronie WFOŚiGW, pobraniu aktywnego formularza, wypełnieniu go, a następnie wysłaniu go do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej. Ostatnim krokiem jest wydrukowanie wypełnionego formularza, podpisanie go i dostarczenie go wraz z odpowiednimi dokumentami WFOŚiGW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *