Program Moja Woda 2023 – szczegóły


Ponad 3 lata temu, w czerwcu 202, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu stworzyły program mający na celu wzrost instalacji systemów retencji wody deszczowej. W poprzednich latach cieszył się on takim powodzeniem, że w tym roku odbywa się już trzecia edycja tego programu. Zgromadziliśmy dla was wszystkie niezbędne informacje na temat programu Moja Woda 2023.

Kiedy rusza program Moja Woda 2023?

W związku z dynamicznie zmieniającym się klimatem, występującym również na terenie naszego kraju, Polska jest wśród państw zagrożonych deficytem wody w nadchodzących latach. Aby temu zapobiec, powstał wyżej wspomniany program Moja Woda. Warunki do skorzystania z tego programu nie są skomplikowane. W tym roku program rozpoczął się 3 sierpnia. Od tego dnia, właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dotację na budowę przy swoich domach instalacji retencji wody z opadów atmosferycznych. Data zakończenia programu to 30 czerwca 2024, jednakże decyduje kolejność zgłoszeń, więc istnieje ryzyko, że fundusze dostępne na w tej edycji programu wyczerpią się dużo wcześniej. Tak zresztą działo się w poprzednich edycjach programu Moja Woda.
Trzeba pamiętać też, że aby zakwalifikować się do uzyskania dotacji, instalacja retencyjna nie może być zainstalowana wcześniej niż 1 stycznia 2023.

Ile wynosi dotacja „na deszczówkę”?

Całościowy budżet programu rozpoczętego w 2020 roku to 338 mln złotych. Kwota przeznaczona na ten rok dla wszystkich województw to około 130 mln. W związku z tym rośnie suma, o jaką można się starać, składając wniosek do programu Moja Woda. Podczas gdy w poprzednich latach maksymalna kwota, jaką można było uzyskać to 5 tys. złotych, w tym roku została ona podniesiona do 6 tys. złotych. Jednakże dotacja uzyskana w programie, nie może przekraczać 80% kosztów poniesionych przez osoby składające wniosek.
Celem programu jest optymalizacja zużycia zasobów wodnych i minimalizacja skutków suszy hydrologicznych występujących coraz częściej w naszym kraju. Dotacje z programu Moja Woda mogą iść na pokrycie kosztów wszystkich działań związanych z instalacją urządzań do retencji wody deszczowej. Zakup, instalacja, i uruchomienie niżej wymienionych elementów kwalifikują się do wnioskowania o zwrot ich kosztów:

 • Przewodów do odprowadzania wody
 • Instalacji rozsączającej (urządzenia rozprowadzające zgromadzoną deszczówkę do gruntu)
 • Zbiorników retencyjnych (typy zbiorników: nadziemne/podziemne, otwarte/zamknięte, szczelne/infiltracyjne)
 • Elementów wykorzystujących zgromadzoną wodę opadową

Minimalna kwota wydana na wyżej wymienione przedsięwzięcia musi przekraczać 2 tys. złotych.

Mężczyzna przy zbiorniku na deszczówkę

Jak uzyskać dofinansowanie na zbiornik na deszczówkę?

Aby przystąpić do starań o uzyskanie dotacji, należy spełniać następujące warunki uczestnictwa w programie:

 1. Inwestycja zgłoszona do programu nie może być przedmiotem dofinansowania w innym programie Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ani innego wniosku zgłaszanego do programu Moja Woda
 2. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane z innych środków publicznych i których łączna suma dofinansowania z innych źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikujących do programu Moja Woda
 3. Osoby składające wniosek o dotację, nie mogą wykorzystywać zgłoszonej instalacji do działalności gospodarczej
 4. Całość przedsięwzięcia zgłoszonego do programu musi być zgodna z polskim prawem i oparta na materiałach dopuszczonych do użytku w naszym Kraju
 5. Okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od jego zakończenia
 6. Przez cały ten okres osoba, która uzyskała dotację, zobowiązana jest zachować wszystkie dokumenty związane z przedsięwzięciem i eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem

Kiedy osoba pragnąca przystąpić do programu Moja Woda spełni wszystkie warunki początkowe, może przystąpić do składania wniosku o dotację.
W celu ułatwienia bezproblemowego uczestnictwa w programie Moja Woda należy wykonać następujące kroki:

 1. Założenie konta na Portalu Beneficjenta odpowiedniego dla naszego województwa ośrodka WFOŚiGW.
 2. Pobranie z zakładki „Moja Woda” (znajdującej się po lewej stronie) formularza w pliku PDF i prawidłowe wypełnienie wniosku o uzyskanie dofinansowania. W tym samym miejscu znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące uczestnictwa i wymaganych dokumentów.
 3. Wysłanie wypełnionego i sprawdzonego pliku przez skrzynkę podawczą dostępną na stronie Portalu Beneficjenta
 4. Wydrukowanie formularza i wymaganych załączników, wypełnienie i podpisanie, a następnie dostarczenie w wersji papierowej do odpowiedniego dla naszego województwa ośrodka WFOŚiGW

Jeśli wszystkie dokumenty zostały wypełnione i dostarczone prawidłowo i uzyskamy pozytywną decyzję o przyznaniu nam dotacji, zostaniemy poinformowani pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Następnie konieczne będzie dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów (faktury, dowody zapłaty itp.) w terminie do 31 lipca 2024. Jeśli z jakiegoś powodu wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, można starać się ponownie o dofinansowanie, składając nowy wniosek i upewniając się, że wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo.
Dostępne w programie Moja Woda dofinansowanie to świetny pomysł, który pozwoli zadbać o zasoby wodne naszego kraju i niesie długofalowe korzyści dla naszego portfela. Nie tylko możemy uzyskać zwrot kosztów aż 80% inwestycji, ale i mniej nas będzie kosztować w przyszłości zużycie wody. Zgromadzona deszczówka może być wykorzystywana do podlewania ogrodu, w domowej instalacji wodnej (do prania i spłukiwania toalet), mycia powierzchni użytkowych (schody, ściany, tarasy) czy do umycia samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *